Konsulttjänster inom fastighetsförvaltning

Property Partner erbjuder konsulttjänster inom fastighetsförvaltning av högsta kvalitet för den svenska marknaden. För närvarande förvaltas närmare 1,5 miljon kvm fastigheter med blandade uppdrag inom ekonomisk och teknisk förvaltning. Beståndet är spritt på ett flertal orter i Sverige som t.ex. Stockholm, Uppsala, Malmö, Lund, Södertälje, Västerås, Eskilstuna och Sundsvall. Bolaget omsatte ca 50Mkr 2016 och har ca 45 medarbetare. Kundportföljen utgörs av bl.a. 24Storage, Acturum, Alma, Elisby, Hemsö, Keyser, Klövern, Niam, Profi, Regio, RevCap, Sagax, TH Real Estate samt Vincero.

Benify