Property Partner

Property Partner får utökat förtroende av Profi Fastigheter

Profi Fastigheter ger Property Partner ansvaret för den tekniska förvaltningen av de nyligen förvärvade fastigheterna i Järfälla.

Fastigheterna omfattar totalt 8 000 kvm kommersiella ytor samt 15 800 kvm markyta. Läget i Veddesta är strategiskt med stor utvecklingspotential då fastigheterna ligger inom Järfälla Kommuns programområde för förtätning och stadsmässig struktur.

Profi Fastigheter är en av de kunder som under lång tid köpt tjänster av Property Partner. Vi är imponerade av de framgångar de uppnått i sina fastigheter och det är med stort intresse vi följer deras utveckling, säger Johnny Molén, Verksamhetschef Teknisk förvaltning, Property Partner.

Property Partner kändes som ett naturligt val eftersom vi har ett samarbete sedan tidigare. Vi utvecklas gärna vidare tillsammans med Property Partner för att stärka vårt kund- och hållbarhetsarbete, säger Sara Jacobsson, Förvaltningschef, Profi Fastigheter.

PROPERTY PARTNER

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Molén, Verksamhetschef Teknisk förvaltning, Property Partner
08-688 80 06, johnny.molen@propertypartner.se

Sara Jacobsson, Förvaltningschef, Profi Fastigheter
0703-714 250, sara.jacobsson@profi.se