Fastigheter Tag

Profi Fastigheter ger Property Partner ansvaret för den tekniska förvaltningen av de nyligen förvärvade fastigheterna i Järfälla. Fastigheterna omfattar totalt 8 000 kvm kommersiella ytor samt 15 800 kvm markyta. Läget i Veddesta är strategiskt med stor utvecklingspotential då fastigheterna ligger inom Järfälla Kommuns programområde för förtätning och stadsmässig struktur.