Våra tjänster

Property Partner erbjuder konsult- och servicetjänster inom fastighetsförvaltning av högsta kvalitet. Vårt tjänsteutbud inryms i huvudsak inom följande affärsområden.

Kommersiell Fastighetsförvaltning
Tillsammans med våra kunder upprättar vi affärsplaner, sätter intäkts- och kostnadsmål för aktuell fastighet. Vi förvaltar relationen till våra kunders hyresgäster utifrån önskad en förvaltningsambition och vi tar ägarskap för hyresavtal och ansvarar för kontraktsförhandlingar med hyresgäster. Kunden får löpande information via möten och den rapporteringsmetodik som vi tillhandahåller. Detta för att skapa trygghet och bidra till att öka fastigheternas värde.

Ekonomisk förvaltning
Vi erbjuder våra kunder att med systemstöd, göra hyresaviseringar, hantera fakturor, göra betalningar och sköta löpande bokföring.
Vi upprättar även inkomst- och momsdeklarationer samt bokslut och årsredovisningar.
Tillsammans med fastighetsförvaltningen tar vi fram budgetar, gör uppföljning, prognoser och ekonomiska rapporter.

Uthyrning
För de av våra kunder som har lediga lokaler tar vi fram en uthyrningsstrategi och gör en marknadsplan för uthyrningsarbetet. Sedan annonserar vi utifrån fastställd plan och håller visningar för spekulanter. Vid intresse tar vi fram inplaceringsskisser, stämmer av tekniska förutsättningar och kalkyler. Vi tar ansvar för hela processen och upprättar hyresofferter, förhandlar om hyresvillkor och skriver hyresavtal med den nya hyresgästen.

Projektledning
Ibland behövs extra resurser utöver den ordinarie förvaltningen. Då bistår vi gärna med tillfälliga lösningar. Det kan röra sig om projektledning i olika former för att stärka upp en befintlig organisation och/eller att komplettera med en specialistkompetens som behövs under en begränsad tid för ett projekts genomförande.

Teknisk förvaltning
Vi ansvarar för att fastigheten uppfyller myndighetskrav, att energiförbrukningen är rimlig och att det finns serviceavtal för de tekniska installationerna. Vi hanterar upphandlingar samt planerar, budgeterar och arbetsleder underhållsarbeten i de fastigheter vi förvaltar.

Fastighetsdrift
För att hyresgästerna skall trivas i sina lokaler så utför vi tillsyn och skötsel av de allmänna ytorna och går även igenom så att brandskyddet är fungerande och uppdaterade. Vi tar emot felanmälan från hyresgäster och vi ser till att skapa en bra vardag för alla människor som är i fastigheterna vi förvaltar. Små saker ska inte få växa sig till stora problem i de fastigheter vi har ansvar för.

Servicetjänster
Vi erbjuder en möjlighet till hyresgästerna i våra fastigheter att enkelt kunna få hjälp med hyresgästfrågor i sin hyrda lokal. Vi tar emot alla sorters uppdrag i vår felanmälan alternativt att någon av våra fastighetstekniker tillfrågas på plats. Vi hjälper gärna hyresgäster med någon av våra elektriker, rörmokare, snickare eller andra montörer.

Kontakta oss

Benify